Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Η εγκυρότητα και καταλληλότητα κάθε θεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ειδικών που εμπλέκονται. Έτσι, κάθε ειδικός που συμμετέχει στη διεπιστημονική μας ομάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς της θεωρίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, των μεθόδων και τεχνικών, που συνολικά απαρτίζουν αυτό που αποκαλείται βέλτιστη πρακτική, προς όφελος του παιδιού, εφήβου ή ενήλικα που υποστηρίζει.

Η βέλτιστη πρακτική είναι ο διαρκής μας στόχος. Τον επιδιώκουμε με τους εξής τρόπους:

  • εσωτερικά σεμινάρια εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διεπιστημονική ανάλυση και συζήτηση περιστατικών
  • παρατήρηση θεραπευτικών συνεδριών και εποπτεία
  • βιντεοσκόπηση περιστατικών (μόνο με γραπτή συναίνεση των γονέων) για λεπτομερή ανάλυση και ανατροφοδότηση
  • παρακολούθηση επιστημονικών συναντήσεων
  • εκπαίδευση σε μεθόδους και τεχνικές που οργανώνουν άλλοι φορείς.

Η διαρκής μας εκπαίδευση διασφαλίζει ότι κάθε παιδί, έφηβος και ενήλικας θα λάβει από το κέντρο «λόγος» την ορθή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κατάλληλη θεραπεία για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει.

Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή απουσία αυτού του άρθρου. Η ανάρτησή του επίκειται.