Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Μία από τις πιο συχνές παθήσεις που παρουσιάζονται κατά τη γέννηση και έρχονται να διαταράξουν την ευτυχία των γονέων είναι η σχιστία χείλους, η σχιστία υπερώας ή και των δύο. Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα περίπου 200-250 παιδιά κάθε χρόνο γεννιούνται με σχιστία χείλους.

Εκτενή και έγκριτη πληροφόρηση για κάθε μορφή σχιστίας μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου, ως εξής:

Σχιστίες χείλους

Σχιστίες υπερώας

Υποβλεννογόνια σχιστία υπερώας

Ακόμη, θα βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία (στην αγγλική γλώσσα) στον θεματικό ιστότοπο Wide Smiles.

Σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται χειρουργική και διεπιστημονική αντιμετώπιση και παρακολούθηση από ειδικούς, μεταξύ των οποίων ειδικός Λογοπαθολόγος διότι οι σχιστίες προφανώς επηρεάζουν την ακεραιότητα των ανατομικών στοιχείων του στόματος και του φάρυγγα, επιδρώντας αρνητικά στην ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού. Το κέντρο «λόγος» διαθέτει μακρά πείρα στην επιτυχή αντιμετώπιση σχιστιών, ενώ ο κ. Αθανάσιος Ξωφύλλης ήταν συνιδρυτής του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου μαζί με τον αείμνηστο Αλέξανδρο Στρατουδάκη, πλαστικό και κρανιοπροσωπικό χειρουργό. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

(Σημείωση: Το περιεχόμενο του ιστότοπου του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου είναι του Α. Στρατουδάκη.)