Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες ή μαθησιακά προβλήματα;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους προβλημάτων και αποτυχιών στο σχολείο. Πρόκειται για γενικό όρο που αναφέρεται σε μία ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών, οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται στο παιδί ως αδυναμία στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων

 • ακρόασης
 • ομιλίας
 • ανάγνωσης
 • γραφής
 • συλλογισμού
 • ή μαθηματικών ικανοτήτων.

Ποιες είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες: στις γενικές και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν μαθησιακά προβλήματα που προκαλούνται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γνωστική ικανότητα και το γενικότερο γνωστικό επίπεδο του ατόμου, όπως η νοητική καθυστέρηση, τα αισθητηριακά ή κινητικά προβλήματα, τα χρόνια νοσήματα, οι ψυχικές διαταραχές, η κοινωνικο-πολιτισμική αποστέρηση και το φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον. Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως και ο ίδιος ο όρος δηλώνει, επεκτείνονται και σε άλλες πτυχές της ζωής του ατόμου.

Στον αντίποδα αυτών βρίσκονται οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δε σχετίζονται με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά συνδέονται με γενετικούς και κληρονομικούς παράγοντες. Εκφράζονται με έντονη δυσκολία του μαθητή να κατακτήσει την ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή και τη μαθηματική ικανότητα. Στην κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών συγκαταλέγονται

 • η δυσορθογραφία
 • η δυσαναγνωσία
 • η δυσαριθμησία
 • καθώς και η ειδική διαταραχή της γραπτής έκφρασης (δυσλεξία).

Ποιες είναι οι συνέπειες των μαθησιακών δυσκολιών;

Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες είναι κατώτερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με τη νοημοσύνη και τη χρονολογική του ηλικία και επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική μάθηση και την καθημερινή του ζωή.

Η ανίχνευση μίας μαθησιακής δυσκολίας προβληματίζει κάθε γονέα, καθώς συχνά αυτή η δυσκολία δεν γίνεται εμφανής πριν το Δημοτικό Σχολείο. Μάλιστα, ακόμη και μετά την έναρξη της φοίτησης σε αυτό, μπορεί να μην εντοπίζεται με ευκολία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση γύρω από τη στάση που θα πρέπει να υιοθετήσει το οικογενειακό περιβάλλον. Δεν είναι λίγες οι φορές που, κατά την προσπάθεια εκπλήρωσης των σχολικών καθηκόντων, δημιουργούνται έντονες συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιού.

Ο μικρός μαθητής συχνά καταλήγει να βιώνει την αποτυχία, η οποία οδηγεί σε απογοήτευση, παραίτηση και ενίοτε περιθωριοποίηση.

Συνεπώς, κρίνεται ως αναγκαία η έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και την υποστήριξη του παιδιού που παρουσιάζει αυτές τις δυσκολίες.

Με ποια συμπτώματα γίνονται αντιληπτές οι μαθησιακές δυσκολίες;

Αυτό που ξεχωρίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες από τα υπόλοιπα είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων στους παρακάτω τομείς. Προσοχή: Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά συμπτώματα. Οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικούς για μία έγκυρη διάγνωση.

Ανάγνωση

 • δυσκολία στην αποκωδικοποίηση λέξεων (με ή χωρίς συμπλέγματα, πολυσύλλαβων ή όχι)
 • δυσκολία στο ρυθμό-ροή και στην εκφραστικότητα
 • παρατονισμοί λέξεων κατά την ανάγνωση, π.χ. παίδι αντί για παιδί
 • παραλεξίες, όπως κηπουρός αντί για κήπος
 • αντικαταστάσεις γραμμάτων και συλλαβών, π.χ. δάλασσα αντί για θάλασσα
 • αντιμεταθέσεις και παραλείψεις γραμμάτων, για παράδειγμα ροκάτο αντί για καρότο ή καρκλα αντί για καρέκλα.

Γραφή-Ορθογραφία

 • Γράφει καθρεφτικά, π.χ. 3 αντί ε.
 • Παραλείπει γράμματα, όπως λ.χ. γάφω αντί γράφω.
 • Παραλείπει, μεταθέτει ή επαναλαμβάνει συλλαβές.
 • Παρουσιάζει δυσκολία στην αποκωδικοποίηση ομόηχων λέξεων, για παράδειγμα παίρνω-περνώ και αυ-αφ/αβ, ευ-εφ/εβ.
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη θεματικού και καταληκτικού τύπου.
 • Αγνοεί τους τόνους και τα σημεία στίξης.
 • Έχει δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα.
 • Γράφει αργά.
 • Αντιγράφει αργά και λανθασμένα από τον πίνακα.

Γραπτή έκφραση

 • Το κείμενό του παρουσιάζει ασυνταξίες.
 • Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι περιορισμένο και μη αντίστοιχο της χρονολογικής του ηλικίας.
 • Οι παρατιθέμενες ιδέες και η επιχειρηματολογία που παρουσιάζει είναι ελλιπής.

 Επεξεργασία κειμένου

 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει ένα κείμενο και να γράψει την περίληψή του.
 • Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης.
 • Δυσκολεύεται να εντοπίσει τις λέξεις-κλειδιά του κειμένου.
 • Αδυνατεί να συνθέσει νοηματικά τις πληροφορίες και να χρησιμοποιήσει ορθή συντακτική δομή.

Μαθηματικά

 • Συγχέει τα σύμβολα – πρόσημα ( +, -, x, ÷).
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί τη σειρά των βημάτων στους μηχανισμούς των πράξεων.
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να το λύσει.
 • Δυσκολεύεται να απομνημονεύσει την προπαίδεια.

Συμβαίνει επίσης συχνά το παιδί που εμφανίζει κάποια μαθησιακή διαταραχή να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής του, να ξεχνά τα σχολικά καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και να χάνει τα πράγματά του, ενώ σπάνια διατηρεί υψηλό κίνητρο επίτευξης, αποφεύγοντας οτιδήποτε απαιτεί παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια. Οι δυσκολίες αυτές συνήθως αποτελούν συνοδά χαρακτηριστικά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο ορισμένες φορές ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη ταυτόχρονης παρουσίας άλλων διαταραχών, όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).

Πώς βοηθά το κέντρο «λόγος» στις μαθησιακές δυσκολίες;

Για την αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών είναι απαραίτητη η συμβολή έμπειρων ειδικών που θα εκτιμήσουν προσεκτικά τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού με μία σειρά εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαλείων και δοκιμασιών, προκειμένου να διαπιστώσουν αρχικά την αιτία και, κατά δεύτερο, το είδος των μαθησιακών δυσκολιών του κάθε παιδιού.

Μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι ειδικοί του κέντρου «λόγος» παρέχουν τρόπους, μεθόδους και εργαλεία στο παιδί ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του και για να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στις σχολικές του επιδόσεις. Παράλληλα, παρέχουν ψυχολογική στήριξη τόσο στο παιδί όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Επίσης, ενημερώνουν την οικογένεια για τη φύση της δυσκολίας του παιδιού και τους παρέχουν καθοδήγηση, ώστε να ενισχύσουν το παιδί στο σπίτι. Τέλος, διατηρούν επαφή και συνεργάζονται με το σχολείο και τους δασκάλους του παιδιού για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των δυσκολιών του.