Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Τι είναι η σχολική ετοιμότητα;

Πριν το παιδί πάει για πρώτη φορά στο Δημοτικό Σχολείο, θα πρέπει να έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί και να ενταχθεί ομαλά στο νέο περιβάλλον του, καθώς επίσης και να ανταποκριθεί στις όποιες δυσκολίες συναντήσει. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να παρουσιάζει σχολική ετοιμότητα.

Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται σε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού -φυσικής/σωματικής, κινητικής, ψυχοκοινωνικής, συναισθηματικής, γλωσσικής και γνωστικής- που του επιτρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του Δημοτικού.

Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο για την Α΄ Δημοτικού;

Αν ως γονέας ή εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής έχετε την υπόνοια ότι το παιδί μπορεί να υστερεί σε οποιονδήποτε τομέα πριν ενταχθεί στην Α΄ Δημοτικού, στο κέντρο «λόγος» μπορούμε να απαντήσουμε τεκμηριωμένα αφού πραγματοποιήσουμε τις κατάλληλες δοκιμασίες. Για να βοηθήσουμε, παραθέτουμε ορισμένες τυπικές ενδείξεις πιο κάτω, ωστόσο αυτές δεν αποτελούν διαγνωστικό εργαλείο:

 • Φωνολογική ενημερότητα
  • Μπορεί το παιδί να βρει λέξεις που αρχίζουν από έναν ήχο;
   Παράδειγμα: «Βρες μου κάτι μέσα στο δωμάτιο που αρχίζει με τη φωνούλα /κ/».
  • Μπορεί να εντοπίσει την κοινή αρχική συλλαβή λέξεων;
   Παράδειγμα: «Ποιες από τις επόμενες λέξεις αρχίζουν με την ίδια συλλαβή: πίσωπάνωπίτα».
 • Επίγνωση του γραπτού
  • Γνωρίζει ότι η κατεύθυνση της ανάγνωσης/γραφής είναι από αριστερά προς τα δεξιά;
  • Συνειδητοποιεί ότι η γραφή έχει άμεση σχέση με την ομιλία, δηλαδή ότι μπορώ να γράψω ό,τι λέω;
 • Προφορικός λόγος
  • Αντιλαμβάνεται και εκτελεί σωστά προφορικές εντολές που του δίνονται;
  • Αφηγείται με ευχέρεια μια ιστορία;
 • Γνωστική ανάπτυξη
  • Κατανοεί βασικές προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες;
   Παραδείγματα: πάνω-κάτω, μέσα-έξω, λίγο-πολύ, μεγαλύτερο-μικρότερο, πριν-μετά.
  • Αναγνωρίζει και κατά περίπτωση χρησιμοποιεί γράμματα του αλφαβήτου και αριθμούς;
 • Κινητική ανάπτυξη
  • Κινείται με σιγουριά και αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό;
  • Χρωματίζει μέσα σε πλαίσιο με γραμμές; Κάνει παζλ; Κόβει;
 • Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη
  • Περιμένει τη σειρά του;
  • Ακολουθεί κανόνες;
  • Συγκεντρώνεται και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται;

Γιατί το παιδί μου να ενταχθεί σε ομάδα σχολικής ετοιμότητας;

Η ομάδα σχολικής ετοιμότητας έχει ως στόχο την καλλιέργεια των γλωσσικών, γνωστικών, κινητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων που είναι προαπαιτούμενες για την ομαλή ένταξη του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο. Στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας σχολικής ετοιμότητας, που αποτελείται από συνομηλίκους του, το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται αρμονικά και αναπτύσσει τις δεξιότητές του μέσα από την εμπειρία της ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης.

Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για να ξεκινήσει το Δημοτικό;

Είναι αρκετά αυτά που μπορείτε να κάνετε, μεταξύ αυτών τα παρακάτω:

 • Ενθαρρύνετε το παιδί να ολοκληρώνει τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνεται και να αναλαμβάνει μόνο του να μαζεύει τα παιχνίδια του.
 • Χρησιμοποιήστε βιβλία και παροτρύνετε το παιδί να σας αφηγηθεί την ιστορία που του διαβάσατε.
 • Δημιουργήστε ρουτίνες που το παιδί θα πρέπει να ακολουθεί, όπως είναι η προετοιμασία για το σχολείο.
 • Υιοθετήστε παιχνίδια που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του, λ.χ. παιχνίδια μνήμης.

Πώς το κέντρο «λόγος» βοηθά στον τομέα της σχολικής ετοιμότητας;

Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού και Εφήβου «λόγος» οργανώνουμε προγράμματα σχολικής ετοιμότητας είτε για ένα παιδί είτε για μικρές ομάδες 3-5 παιδιών. Οι ομάδες αυτές κατευθύνονται από ειδικό παιδαγωγό, παιδοψυχολόγο και, εάν χρειαστεί, εργοθεραπευτή. Ο στόχος μας είναι κάθε παιδί να μπει στον αγώνα της σχολικής διαδικασίας με πραγματικά ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.

Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε κάποια ειδική δυσκολία σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, μπορεί να παρακολουθήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης στο κέντρο μας. Η διεπιστημονική ομάδα άρτια εκπαιδευμένων και έμπειρων ειδικών του κέντρου μας περιλαμβάνει παιδοψυχίατρο, ειδικό λογοπαθολόγο, ψυχολόγους, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σχολικής ετοιμότητας επικοινωνήστε μαζί μας.