Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Η εργοθεραπεία στην Παιδιατρική

Η εργοθεραπεία στην Παιδιατρική απευθύνεται στο παιδί νηπιακής έως και εφηβικής ηλικίας που εμφανίζει κάποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη, περιορισμένες κινητικές δεξιότητες, χαμηλό βαθμό ανεξαρτησίας, ορισμένες επικοινωνιακές δυσκολίες, κάποια μορφή αναπηρίας, διαταραχή στην ανάπτυξη αισθητηρίων οργάνων, χρόνια νοσήματα κλπ. Πρόκειται δηλαδή για το παιδί και τον έφηβο που η συμμετοχή του στα καθημερινά έργα έχει διαταραχθεί από κάποια αιτιολογία σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό στάδιο, ακόμη και προ- ή περιγεννητικό.

Κατά τη συνεδρία, ο εργοθεραπευτής δουλεύει με παιδιά που οι ασχολίες τους είναι το παιχνίδι, οι δραστηριότητες πριν ή μέσα στο σχολείο και στον κοινωνικό τους περίγυρο. Εκτιμά την ικανότητα εκτέλεσης που διαθέτει το παιδί σε σχέση με το τι είναι αναπτυξιακά αναμενόμενο για την ηλικία του. Εάν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των αναπτυξιακών προσδοκιών και της λειτουργικής ικανότητας του παιδιού, ο εργοθεραπευτής αναζητά το σύνολο των αντιληπτικών, νευρομυϊκών και αισθητηριακών παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του.

Στη συνέχεια συνεργάζεται κατά περίπτωση με τους κατάλληλους ειδικούς, λ.χ. παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, ειδικό λογοπαθολόγο, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό ή άλλους, στην εφαρμογή εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή δραστηριοποίηση και ανεξαρτητοποίηση του παιδιού. Κατόπιν, εκπαιδεύει το παιδί να κάνει πράγματα με τις ικανότητες που αυτό διαθέτει, και προτείνει δραστηριότητες που θα το βοηθήσουν να βελτιώσει ή να συντηρήσει ικανότητες που έχει ή που εμφανίζουν αδυναμίες. Επιπρόσθετα, ο εργοθεραπευτής προσαρμόζει υλικά και χώρους που θα χρησιμοποιήσει το παιδί, με σκοπό να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του στο σχολείο, στο σπίτι, στο παιχνίδι και στο ευρύτερο περιβάλλον του.

Πώς παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής;

Ο εργοθεραπευτής παρεμβαίνει στους εξής τομείς:

  • βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και της ικανότητας συντονισμού
  • κατανόηση, εφαρμογή και συνειδητοποίηση των αισθητηριακών ερεθισμάτων
  • ανάπτυξη και βελτίωση των αντιληπτικών ικανοτήτων
  • ανάπτυξη και βελτίωση σε θέματα ελέγχου αισθημάτων, συγκινησιακών καταστάσεων, κινήτρων και επικοινωνίας
  • ενσωμάτωση του παιδιού στην οικογένεια και στο περιβάλλον
  • επίλυση των προβλημάτων αναπηρίας με διάφορα βοηθήματα.

Το μέτρο εφαρμογής των παραπάνω παρεμβάσεων εξαρτάται από το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή το παιδί. Για το λόγο αυτό, ο εργοθεραπευτής καταγράφει όλες τις πνευματικές, αισθητηριακές και σωματικές ικανότητες και διαταραχές του.

Πώς προσεγγίζει την εργοθεραπεία το κέντρο «λόγος»;

Το κέντρο «λόγος» προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών εργοθεραπείας για το παιδί και τον έφηβο, με τη μορφή ατομικών συνεδριών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του, αλλά και σε μικρές ομάδες, εφόσον η ηλικία, η πάθηση και το επίπεδο λειτουργικότητας των παιδιών που συμμετέχουν προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής συνεργασίας και λειτουργικής διαντίδρασης.

Εφαρμόζουμε κατάλληλες μεθόδους και προγράμματα, όπως πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και πολυαισθητηριακό περιβάλλον. Διαθέτουμε άρτια υλικοτεχνική υποδομή που περιλαμβάνει σύγχρονα αξιολογητικά και θεραπευτικά εργαλεία, προσαρμογές και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι χώροι της εργοθεραπείας στο κέντρο «λόγος» είναι σχεδιασμένοι εξαρχής για να παρέχουν ό,τι απαιτείται για την ασφάλεια του παιδιού και τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Ακόμη, παρέχουμε στους γονείς προγράμματα διαβαθμισμένης δυσκολίας για το σπίτι και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζονται για να τα υλοποιήσουν. Τέλος, συμβουλεύουμε τους γονείς πώς να κατανοούν το εκάστοτε πρόβλημα που επηρεάζει τη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία του παιδιού τους στον τομέα της εκτέλεσης έργου και στην ικανότητά του να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.