Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Τι είναι η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας που απευθύνεται σε κάθε άτομο που εμφανίζει προβλήματα σχετικά με οργανικές, νοητικές, κοινωνικές και ψυχολογικές λειτουργίες, καθώς και δυσλειτουργίες στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Ο εργοθεραπευτής μπορεί να παράσχει έγκαιρη παρέμβαση, διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και υπηρεσίες αποκατάστασης στο άτομο. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν ασχολείται μόνο με τη μηχανική αποκατάσταση των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών λειτουργιών του ατόμου. Πολύ περισσότερο από αυτό, προσπαθεί να επαναφέρει το άτομο στο ρόλο και το χώρο δραστηριότητας όπου αυτό ανήκει ή λειτουργούσε ως το χρονικό σημείο έναρξης του προβλήματός του. Στόχος δηλαδή του εργοθεραπευτή είναι η μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία του ατόμου στην καθημερινή ζωή, όπως αυτή είναι δυνατόν να μεταφράζεται βάσει των ηλικιακών, κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών, επαγγελματικών, οικογενειακών και άλλων συνθηκών της ζωής του.

Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής;

 • Αδρή κινητικότητα-συντονισμός, ενδεικτικά επιδεξιότητα άνω και κάτω άκρων, ισορροπία, οργάνωση κίνησης, συγχρονισμός των δύο πλευρών του σώματος
 • Λεπτή κινητικότητα-συντονισμός, ενδεικτικά λειτουργικότητα άκρας χείρας, γραφοκινητική λειτουργία, δομημένη χρήση εργαλείων όπως ψαλίδι, τηλεχειριστήριο
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός, λ.χ. συγχρονισμός ματιού-χεριού όπως κατά τη ρίψη μπάλας, αντιγραφή από τον πίνακα, ακολουθία σειράς στην ανάγνωση, γραφοκινητική ακρίβεια
 • Γνωστικές δεξιότητες, όπως προσοχή, μνήμη, μίμηση, διαχείριση εννοιών, κρίση, ικανότητα συσχετισμών και ομαδοποιήσεων, χωροχρονικός προσανατολισμός, σειρά-διαδοχή-συνέχεια, γενίκευση και ολοκλήρωση της μάθησης
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, μεταξύ αυτών ένδυση-έκδυση, σίτιση, υγιεινή, οργάνωση προσωπικών αντικειμένων, διαχείριση χρόνου, οργάνωση χώρου και παιχνιδιού, εκτέλεση εντολών
 • Κοινωνικές δεξιότητες, λ.χ. δυνατότητες συνεργασίας, σχέσεων και επικοινωνίας, εμπλοκή και ένταξη σε ομάδα, όρια και κανόνες, χρήση υπηρεσιών, δεξιότητες έναρξης και ολοκλήρωσης συζήτησης
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση, που περιλαμβάνει αισθητηριακή καταγραφή, επεξεργασία, ανταπόκριση και προσαρμογή στο αισθητηριακό ερέθισμα όρασης, ακοής, γεύσης, όσφρησης, αφής ή άλλο.

Τι προσφέρει η εργοθεραπεία στο κέντρο «λόγος»;

Στο κέντρο «λόγος» παρέχουμε υπηρεσίες εκτίμησης, θεραπείας, συμβουλευτικής, αποκατάστασης, επανεκτίμησης παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως τα εξής:

 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ)
 • ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • νοητική υστέρηση
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), παρορμητικότητα
 • αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού κινήσεων
 • διαταραχές συμπεριφοράς
 • μαθησιακές δυσκολίες, γραφοκινητικές δυσκολίες
 • διαταραχές αισθητηριακής ρύθμισης
 • σύνδρομα, π.χ. Down, Rett, Williams κ.ά.

Η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων μας (παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, ειδικός λογοπαθολόγος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός) διασφαλίζει την έγκυρη και ολιστική διαγνωστική προσέγγιση. Κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού ή εφήβου.