Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται τόσο στο παιδί όσο και στον ενήλικα. Πρόκειται για δύο διαφορετικές πορείες όσον αφορά τον τρόπο και το στόχο, το πώς και το γιατί.

Πώς βοηθά η ψυχοθεραπεία το παιδί;

Η ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού έχει στόχο την αναγνώριση, έκφραση και αποδοχή των συναισθημάτων του. Απευθύνεται στο παιδί που συναντά δυσκολίες στην πορεία της ανάπτυξής του, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, έντονο άγχος, φοβίες, επιθετικότητα, υπερβολική συστολή, δυσκολία (π.χ. αντιζηλία) στην αδελφική σχέση και άλλου είδους προβλήματα.

Συνήθως έχει βραχεία διάρκεια και συχνά συνδυάζεται με τη συμβουλευτική γονέων.

Το περιβάλλον στο οποίο παρέχεται είναι φιλικό προς το παιδί και ουσιαστικά αποτελεί τον «μεταβατικό χώρο» ανάμεσα στην οικογένεια και στον έξω κόσμο. Είναι μεταβατικός χώρος απαλλαγμένος από συγκρούσεις, κάτι που βοηθά το παιδί να εκφραστεί, να επικοινωνήσει και να ανακουφιστεί.

Ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί η ψυχοθεραπεία παιδιών;

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην ατομική ψυχοθεραπεία έχουν ως στόχο να δώσουν στο παιδί ένα είδος λεξιλογίου που αποτελείται από σύμβολα, όπως ήρωες παραμυθιών, κούκλες, ανθρώπινες φιγούρες, ζώα κ.ά. που το βοηθούν να εκφραστεί ελεύθερα.

Μία βασική τεχνική είναι το παιχνίδι, όπου ο θεραπευτής, μέσα από την παρατήρηση, μπορεί να αξιολογήσει τις ασυνείδητες διεργασίες του παιδιού. Επίσης, η ζωγραφική δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εκφραστεί και στο θεραπευτή να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα του παιδιού, μέσα σ’ ένα μοναδικό διάλογο μεγάλης θεραπευτικής αξίας. Ακόμη, ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί το παιχνίδι ρόλων, την καθοδηγούμενη φαντασία και ποικίλες άλλες μεθόδους.

Πώς βοηθά η ψυχοθεραπεία έναν ενήλικα;

Στον ενήλικα, ο δρόμος προς την αυτογνωσία διαφέρει. Χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάλυση των κατασκευών που έχουν δημιουργηθεί στη ζωή του, καθώς και των τρόπων με τους οποίους αυτές παγιδεύουν σε φαύλους κύκλους ψυχικής κόπωσης και εξουθένωσης. Στόχος είναι λοιπόν η ανακατασκευή τους σε πιο λειτουργικά σχήματα, η ενίσχυση της αυτοπαρατήρησης και αυτοδιαχείρισης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερης ψυχικής ισορροπίας.