Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Ποια δυσκολία αντιμετώπιζε αρχικά το παιδί;

Ο Ν. προσήλθε στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού και Εφήβου «λόγος» στην ηλικία των 5 ετών τον Οκτώβριο του 2013. Παρουσίαζε Φωνολογική Διαταραχή μέτριου βαθμού και Διαταραχή της Άρθρωσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν κατείχε τα χειλεοδοντικά φωνήματα /φ/, /β/, τα μεσοδοντικά /θ/, /δ/, τα συριστικά /σ/, /τσ/, /ξ/, /ψ/, /τζ/, /ζ/ και τα υγρά /λ/ και /ρ/.

Η πρώτη ηχογράφηση που θα ακούσετε έγινε στο τέλος του πρώτου μήνα της θεραπείας. Στο στάδιο εκείνο, βρισκόταν σε εξέλιξη η προσέγγιση του φωνήματος /φ/. Ακολουθεί ακριβής απομαγνητοφώνηση που συνοδεύεται από ορισμένες διευκρινίσεις της θεραπεύτριας για την προσέγγιση και τους στόχους της.

Το σχόλιο του κ. Ξωφύλλη

Ο μικρός Ν. ήταν πέντε ετών όταν προσήλθε και παρουσίαζε Φωνολογική Διαταραχή. Όπως θα ακούσετε παρακάτω, η ομιλία του ήταν δυσκατάληπτη και οι κινήσεις των αρθρωτήρων και ιδιαίτερα της γλώσσας του –κάτι που δεν μπορεί να φανεί από ένα ηχητικό δείγμα— τραβούσαν την προσοχή του συνομιλητή και φαινόταν η έντονη προσπάθειά του να γίνει κατανοητός. Τέλος, επισημαίνω ότι θα έπρεπε να είχε προσέλθει στην ηλικία των τριών ετών.

Ακούστε και διαβάστε την αρχική ηχογράφηση (αρχείο MP3):

(Θ: θεραπεύτρια. Π: παιδί. ( ): το γράμμα στην παρένθεση ακούγεται αλλοιωμένο.)

Θ: Για πες μου λοιπόν, πώς ήταν σήμερα η μέρα σου;
Π: Κιαλά [Καλά].
Θ: Τι έκανες το πρωί;
Π: Το πωί [πρωί] εεε ντύτηκα το (λ)ιε(λ)ιάτι [ντύθηκα στο κρεβάτι], ντεν ντεν έχα(γ)α [δεν έφαγα] τίποτα επειή [επειδή] τα κ τα τα κάναμε το ποι..ήματα τα λύναμε [λέγαμε] τη τάη [στη τάξη] τα τηγίναμε αμέτωτ [αμέσως] τα κάναμε πα(λ)ιέλατη [παρέλαση] και μετά το ώταν [δώσαν] τα (χ)έα ματ [στα χέρια μας] τα πέναμε μπιτκοτάτα [θα παίρναμε μπισκοτάκια] τε καά [και καλά] κάτι άλλο που το (κ)έ(χ)αα [ξέχασα] πώτ [πώς] το λένε…
Θ: Δεν πειράζει.
Π: … τε μετά τα (χ)έαμε [και μετά θα φεύγαμε].
Θ: Είπες και ποίημα;
Π: Ναι…
Θ: Θες να μου το πεις το ποίημά σου να το ακούσω;

(Πατήστε εδώ για να ακούσετε και να διαβάσετε όλο το διάλογο.)

Πώς αντιμετωπίστηκε η δυσκολία του παιδιού;

Στο διάλογο που θα ακούσετε και θα διαβάσετε πιο κάτω, ο Ν. ολοκληρώνει τη θεραπεία του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αυτοματοποίηση του φωνήματος /λ/ και υπολείπεται η εκμάθηση του φωνήματος /ρ/.

Το σχόλιο του κ. Ξωφύλλη

Η θεραπεία στο στάδιο αυτό απέχει δέκα περίπου εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, είναι ήδη εμφανής η διαφορά, καθώς και η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Ο λόγος εμφανίζει καλή ροή, γεγονός που αντανακλάται στη διάθεση του παιδιού για αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά και στη βελτίωση της αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησής του. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το παιδί είχε αρχίσει θεραπεία έγκαιρα.

Ακούστε και διαβάστε το διάλογο θεραπεύτριας-παιδιού, 10 περίπου εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της θεραπείας (αρχείο MP3):

(Θ: θεραπεύτρια. Π: παιδί.)

Θ: Για τι θες να συζητήσουμε;
Π: Θέ… [Θέλω] να μιλ… [μιλήσουμε] να πούμε πώτα [πρώτα] τα μισά; Γιατί ώσπου να τα πούμε όλα, θα… θα ‘χουμε τελειώσει ήδη όλο το μάθημα και με… μετ… [μετά].
Θ: Ωραία. Για πες λοιπόν τα μισά.
Π: Μήπως θες να αχινήσω [αρχίσω];
Θ: Άντε, για ξεκίνα.
Π: Με το τία [τρία]! Ένα δύο τία [τρία] πάμε! Εεέτσι μου αλέσει [αρέσει] να μιλάω, να παίζω… γιαυ… και διάφορα πάματα [πράγματα].
Θ; Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι;
Π: Το αγαπημένο μου είναι να τλέχω [τρέχω] και… και να σκαφαλώνω [σκαρφαλώνω].
Θ: Πού να σκαρφαλώνεις;
Π: Οπουδήποτε. Και να πηδάω και μεγάλα ύψη…

(Πατήστε εδώ για να ακούσετε και να διαβάσετε όλο το διάλογο.)