Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

(Διάλογος θεραπεύτριας-παιδιού ενώ το θεραπευτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.)

Θ: Τι έκανες σήμερα;
Π: Εεε… Τίποκα [Τίποτα]. Ααα… Εεε..έτσατσα [έφτιαξα]ένα κουβλακένιο [τούβλινο] αροπλάνο [αεροπλάνο] με κο [τον] μπαμπά μου.
Θ: Πού το έφτιαξες αυτό, στο σπίτι ή στο σχολείο;
Π: Εεε… κο πίτι [στο σπίτι].
Θ: Στο σχολείο πώς πέρασες;
Π: Εεε… Δε πήγαμε κολείο [σχολείο], γιατί είχαν απεδίεθ [απεργίες] οι κυ(ρ)ίεθ [κυρίες] και π(ρ)έπει να τσάχνει [φτιάξει] κην [την] ετσάχφμη [εξάτμιση] ο μπαμπάς.
Θ: Α, ναι;
Π: Να πάει κην… Εεε… να πάει κιον μάκο(ρ)α [στον μάστορα] και… και να… και να τσάτσει κο ακοκίνηκο [φτιάξει το αυτοκίνητο] που κάνει έκοιμο [έτοιμο] (γ)ια [για] κην ετσάτσμη [την εξάτμιση]

Θ: Κατάλαβα.

Θ: Εχθές πήγες σχολείο ή μόνο σήμερα δεν πήγες;
Π: Ού(τ)ε [Ούτε] ωωω..Ού(τ)ε κώ(ρ)α ού(τ)ε αύ(ρ)ιο.
Θ: Ούτε τώρα ούτε αύριο.
Π: Πολύ μέ(ρ)α [μέρα] δε κα [θα] πάω κολείο [σχολείο] γιατί π(ρ)έπει [πρέπει] να τσάτσει (τ)ην ετσάτσμη… [φτιάξει την εξάτμιση] ο και κο [το] και κο [το] δημο(τ)ικό… [το δημοτικό] Θ: Κανένα παιδί δηλαδή δεν πηγαίνει σχολείο;
Π: Κανένα παιδί.
Θ: Α…
Π: Ού(τ)ε [Ούτε] ένα ού(τ)ε κο δημο(τ)ικό ού(τ)ε (τ)η π(ρ)ώ(τ)η [ούτε στο δημοτικό ούτε στην πρώτη] όλες οι κυ(ρ)ίεθ [κυρίες] είχαν αλω(τ)ήθει [αρρωστήσει].
Θ: Ααα, όλες οι κυρίες αρρώστησαν την ίδια στιγμή.

Θ: Τι φαγητό έφαγες σήμερα;   [Αλλαγή θέματος, επειδή οι πληροφορίες ήταν ανακριβείς ή δεν έβγαινε νόημα.] Π: Εεε… μακα(ρ)ό(νια) [μακαρόνια].
Θ: Τέλεια! Με κιμά, με σάλτσα, με τι;
Π: Εεε… μακα(ρ)ό(νια) κοφκά [μακαρόνια κοφτά].
Θ: Ωραία! Και να σε ρωτήσω, ποιος τα μαγείρεψε, εσύ ή η μαμά;
Π: Εεε… Η μαμά.
Θ: Ωραία.

(Επιστροφή στην παρουσίαση του περισταστικού)