Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Ακούστε την αρχική ηχογράφηση (αρχείο MP3):

(Θ: θεραπεύτρια. Π: παιδί. ( ): το γράμμα στην παρένθεση ακούγεται αλλοιωμένο.)

Θ: Τι κάνεις εκεί στο σχολείο με τους φίλους σου;
Π: Καλά.
Θ: Τι παίζετε;
Π: Παι…παίγουμε τυνιηγό [Παίζουμε κυνηγητό]. [Τη συλλαβή /νιη/ την παράγει ενωμένα, όπως π.χ. στη λέξη /νιά/τα.] Θ: Ποιος κυνηγάει ποιον;
Π: Εγώ…

Θ: Ποιον κυνηγάς εσύ;
Π: Τη Μιό(λ)ιη [Ερμιόνη]. [Τη συλλαβή /λιη/ την παράγει ενωμένα, όπως π.χ. στη λέξη χί/λιοι/.]

Θ: Ποια;
Π: Τη Εμιγιόγη [Ερμιόνη].
Θ: Ποια είναι αυτή;
Π: Οοο (χ)ηό(ς) ου α(φ)αή [Ο αδερφός του Ραφαήλ].
Θ: Ααα.
Π: Ο α(φ)αή [Ραφαήλ].
Θ: Τέλεια.
Θ: Και να σου πω, τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, τι δώρο θα ζητήσεις από τον Άγιο Βασίλη;
Π: (Τ)α [Θα] γηκήσω [ζητήσω] μιλιίααα [μία] μεγά(λ)ιη [μεγάλη] και μεγάλο (λ)άκα [πιστολάκι] που λάγκει [βγάζει] νιε(λ)άκι [νεράκι].
[Τη συλλαβή /λιη/ την παράγει ενωμένα, όπως π.χ. στη λέξη χί/λιοι/.] Θ: Ααα! Τέλεια!
Θ: Θα στολίσετε το δέντρο στο σπίτι ή όχι;
Π: Όι [Όχι] Νιαι [Ναι].
Θ: Ναι;
Π: Εεε κέι [ξέρεις] κι [τι] γέγκιο [δέντρο] κα [θα] κοί(λ)-κουμε [στολίσουμε]; πάγκεμα [Σπάιντερμαν].
Θ: Σπάιντερμαν;
Π: Νιαι.
Θ: Ποιον θα στολίσετε καλέ Σπάιντερμαν;
Π: Εεε κιο [το] γιεγκ-αάκι [δεντράκι].
Θ: Τι λες! Να σου πω, το δέντρο ποιος θα το στολίσει;
Π: Εγώ!
Θ: Μόνος σου;
Π: Εγώ κα [θα] (β)ά(λ)ιω [βάλω] κακεάκι [το αστεράκι].
Θ: Να σου πω, θα βοηθήσεις τη μαμά καθόλου να το στολίσει;
Π: Εγώ κια πά(λ)ιω [θα πάρω] μια καέκα [καρέκλα] πο(λλ)ά καέκε [πολλές καρέκλες].
Θ: Πολλές καρέκλες;
Π: Νιαι [Ναι].
Θ: Θα ανεβείς πάνω, θα το στολίσεις μόνος σου;
Π: Νιαι [Ναι].
Θ: Ωραία. Και τι βάζεις πάνω στο δέντρο;
Π: Ένια κεϊάκι πάγκεμα [Ένα κεράκι Σπάιντερμαν].
Θ: Και μετά θα το σβήσεις;
Π: Όχι.
Θ: Μήπως μπερδεύεσαι λίγο με τα γενέθλια; Με τις τούρτες; Που βάζουμε κεράκια;
Π: Κιά(λλ)η [Και άλλη].
Θ: Και με τα καρναβάλια; Με το Σπάιντερμαν;
Π: Με κο πάγκεμα [το Σπάιντερμαν].
Θ: Τα έχεις μπερδέψει λίγο.
Π: Όχι.. εί(ν)ιαι ικό μου ο πάγκεμα [είναι δικός μου ο Σπάιντερμαν].
Θ: Να σου πω, από πού θα έρθει ο Άγιος Βασίλης; [Η θεραπεύτρια επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα.] Π: Από κο.. [το] από κο [το] πάγκεμα [Spiderman].
Θ: Θα ανέβει πάνω στο Σπάιντερμαν και θα έρθει;
Π: Όι [Όχι] κα παίγιουνιε και αγοάκια ακιό κι (χ)ιά(λ)ιε [και θα πέσουνε τα αγοράκια από τις σκάλες].

(Πίσω στην παρουσίαση του περιστατικού.)