Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Σημαντική σημείωση:

Ενημερώνουμε τους αναγνώστες της σελίδας αυτής ότι κανένα περιστατικό δυσκολιών ή διαταραχών λόγου-ομιλίας-φωνής δεν είναι όμοιο με κανένα άλλο. Κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Συνεπώς, οι διάλογοι που θα ακούσετε δεν έχουν άλλο σκοπό από το να βοηθήσουν τους γονείς και το κοινό γενικά να αποκτήσουν μία καλύτερη και «από πρώτο χέρι» αίσθηση της διεπιστημονικής θεραπευτικής προσέγγισης που ακολουθείται στο Διεπιστημονικό Κέντρο «λόγος». Κάθε γενίκευση με βάση τα ηχητικά δείγματα θα πρέπει να αποφεύγεται. Για κάθε σχετικό ερώτημα ή απορία σας μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο κέντρο «λόγος» ηλεκτρονικά ή στα τηλέφωνα 2310 325355 και 2310 282824.

Περιστατικό Φωνολογικής Διαταραχής και Διαταραχής της Άρθρωσης

Περιστατικό Φωνολογικής Διαταραχής και Διαταραχής της Άρθρωσης (2)

Περιστατικό Καθυστέρησης Εκφραστικού Λόγου και Φωνολογικής Διαταραχής

Περιστατικό Τραυλισμού