Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310 325 355

Ακούστε και διαβάστε το διάλογο θεραπεύτριας-εφήβου στην αρχή της παρέμβασης αντιμετώπισης (αρχείο MP3):

(Θ: θεραπεύτρια. Π: παιδί.)

Θ: Θέλω να μου πεις τι έκανες το τριήμερο, τι κάνατε; Το Σαββατοκύριακο;
Π: Το Σαββατοκύριακοο… για να σκεφτώ… το Σάβββατο… να πω απ’ το Σάβββατο; [οο= επιμήκυνση. βββ= επιμήκυνση και ήπιο μπλοκ] Θ: Ό,τι θες εσύ.
Π: Το Σάββατο… κάτσε να θυμηθώ γιατί και και γω εύκολα ξε-ξεχνάω. [ξε= επανάληψη αρχικής συλλαβής]

Π: Εεε… Δε – δε μπο-μπορεί… Εεμ… Α! [Δε=επανάληψη λέξης] Την Μπαρασκευή ήρθα…Την Παρασκευή ήρθανε τα ξαδέρφια μου. [μπο= επανάληψη αρχικής συλλαβής. Την Παρασκευή= Επανάληψη φράσης]

Θ: Κάτσε λίγο, είναι αυτά τα ξαδέρφια που μου είχες πει ότι είναι το ένα τριών χρονών;
Π: Εεε… Ναι…
Θ: Και το άλλο τι είναι; Πιο μεγάλο νομίζω.
Π: Ναι, πιο μεγ..γγάλο είναι…το τον Δεκέμβρη θα γίνει οχτώ χρονών [γ…= ωθεί τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται το φώνημα ένρινο. γγ= επιμήκυνση. το= επανάληψη λέξης]
Π: ..και παίξαμε μπάσκετ.

Π: ..Και τους κε-κέρδισα! Και και παίξαμε ..και με τη θεία μου
Θ: Πάλι κέρδισες!
Π: ..και ..και ..και τη τη τους κέρδισα. [..= ωθεί ελαφρώς τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται μια ρινικότητα πριν την παραγωγή του /και/. κε= επανάληψη αρχικής συλλαβής. και, τη= επανάληψη λέξης]

Π: Καιαι..και τους κέρδισα [αιαι= επιμήκυνση. ..= ωθεί ελαφρώς τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται μια ρινικότητα πριν την παραγωγή του /και/. και= επανάληψη λέξης]

Θ: Μπράβο σου, ωραία!
Π: Ναι, αλλά και και η θεία μου πολύ εύκολα βα-βάζει τα ..καλάθια πέντε ..κα..καλάθια σσυσσυνεχ-χ-χόμενα εβα-βαζε. [και= επανάληψη λέξης. π= ήπιο ηχηρό μπλοκ. βα, κα, συσυ= επανάληψη αρχικής συλλαβής. ..= ωθεί ελαφρώς τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται μια ρινικότητα πριν την παραγωγή του φωνήματος /κ/ στη λέξη /καλάθια/. σσ= επιμήκυνση. χ-χ= επανάληψη φωνήματος. βα= επανάληψη μεσαίας συλλαβής]

Θ: Εσύ της έμαθες τα κόλπα;
Π: Όχι..Εεεεααπαπο μόνη της εέπαιζε και στοοο και στη και στη διάρκεια ..κάποια στιγμή πε-πε..ντε ..καλάθια σσυσυνεχόμεμενα. [Εεε= παρεμβολή φωνήματος. αα, εε, οο, σσ= επιμήκυνση. απ= επανάληψη αρχικών φωνημάτων. και στη= επανάληψη λέξεων. ..= ωθεί ελαφρώς τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται μια ρινικότητα πριν την παραγωγή του φωνήματος /κ/ στη λέξη /κάποια/. πε, συ= επανάληψη αρχικής συλλαβής. με= επανάληψη μεσαίας συλλαβής]

Θ: Αυτές τις μέρες τώρα;
Π: Εεε Αυτές τις μέρες τώρααα την Κυριακή..καταρχάς θυ-θυμάμαι ότι έκανα ένα ωραιότατο μπανάκι. [Εεε= παρεμβολή. ..= ωθεί ελαφρώς τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται μια ρινικότητα πριν την παραγωγή του φωνήματος /κ/ στη λέξη /καταρχάς/. θυ= επανάληψη αρχικής συλλαβής. μπ= μπλοκ, ηχηρό]

Θ: Πού;
Π: Στοο μπάνιο στο σπί..τι μου. [οο= επιμήκυνση. μπ= μπλοκ, ηχηρό. ..= ωθεί ελαφρώς τον αέρα στη μύτη με αποτέλεσμα να ακούγεται μια ρινικότητα πριν την παραγωγή του φωνήματος /τ/]

(Επιστροφή στην παρουσίαση του περιστατικού)